Ihmisoikeudet.net

Sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja eri valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa.

Opettajalle -osiosta löytyy valmiita tehtäviä oppilaitoksissa toteutettavaksi. Sivusto on yhteistyössä eri ihmisoikeusjärjestöjen kokoama ja ylläpitämä.

Ihmisoikeuskäsitteen perusta ja historiaa

Miten ajatus yleismaailmallisesta moraalisesti sitovasta julistuksesta syntyi? Kuinka ihmisoikeudet kehittyivät kansalaisten oikeuksista kaikkien oikeuksiksi? Tutustu YK:n perustamiseen liittyneisiin historian tapahtumiin, ihmisoikeuksien yleismaailmallisenjulistuksen syntyyn ja julistuksen pohjalta syntyneisiin sopimuksiin

Mitä oikeuksia sopimukset sisältävät?

Miten oikeudet määritellään? Mitä oikeus merkitsee? Miten oikeudet on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin? Allekirjoittamalla ihmisoikeussopimukset valtiot sitoutuvat turvaamaan kyseiset oikeudet paitsi kansalaisilleen myös muille alueellaan oleville ihmisille. Lue esimerkkitapauksia ihmisoikeustuomisoistuimien päätöksistä

Tietoa, taitoa ja asenteita ihmisoikeuskasvatukseen

Tutustuta itsesi ja oppilaasi ihmisoikeuksien maailmaan. Lähtökohtana on ajatus samojen ihmisoikeuksien turvaamisesta kaikille.

Valmista materiaalia ihmisoikeuskasvatukseen

YK:n ihmisoikeuksienjulistus ja sopimuksia, tehtäviä ihmisoikeusaktivisteista, toiminnallisia harjoituksia sekä valmista kuva- ja luentomateriaalia oppitunneille.

Uutta opetusmateriaalia!

Opetusmateriaalia-osio on uudistunut. Uuden verkkokurssin sisältöjä on jo saatavilla. Kurkista sisään tästä.

Suoraan verkkokurssille

Hae maailmankansalaisen kouluksi!

Taksvärkki ry valitsee viisi suomalaista oppilaitosta Maailmankansalaisen kouluiksi lukuvuosiksi 2015–2017. Hakekaa mukaan!


Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö