Miten ihmisoikeuksien toteutumista turvataan ja valvotaan?

Kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla pyritään turvaamaan ihmisoikeuksien toteutuminen sopijamaissa. Niin kutsutuissa monistisissa maissa kansainväliset sopimukset – joihin valtio on sitoutunut – ovat automaattisesti osa valtionsisäistä oikeutta. Dualistisiksi kutsutuissa maissa valtionsisäinen ja kansainvälinen normisto käsitetään kahdeksi erilliseksi oikeusjärjestykseksi. Suomen mallia on luonnehdittu eräänlaiseksi keskitieksi: oikeusjärjestykset nähdään periaatteessa erillisinä, mutta eduskunta voi säätää lain tai asetuksen, joka antaa tietylle kansainväliselle sopimukselle kansallisen lain aseman.

Lue lisää