Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Ne kuuluvat kaikille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Ihmisoikeuksien historia

Yhteisöt eri puolilla maailmaa ovat kautta aikojen asettaneet jonkinlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia yksilöille ja ihmisryhmille.

Ihmisoikeuksien sisältö

Osiosta löytyvät oikeudet on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Ihmisoikeusjärjestelmä

Määräysten toteutumista varten on perustettu kansainvälisiä valvontaelimiä.