Otsikossa kerrotaan, mihin oikeuteen harjoitus erityisesti liittyy. Jokaisen harjoituksen kohdalla kerrotaan teemat ja tavoitteet sekä viitteelliset ryhmäkoko ja harjoituksen kesto. Harjoitukset sopivat hieman muokkaamalla monille ikäryhmille, mutta erityisesti ne on kohdennettu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Tavoitteena on oppia lisää ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, joten toiminnallisia harjoituksia toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ryhmän ilmapiiriin. Ohjaajan vastuulla on johtaa tilanteita niin, että kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi ja kuuluvansa ryhmään. Keskustelutaitoja ja hienotunteisuutta toisia kohtaan on hyvä harjoitella jo ennen varsinaisia harjoituksia. Lue lisää lämppäreistä, keskusteluharjoituksista sekä harjoitusten ohjaamisesta ja purkutilanteista Toiminnallisissa harjoituksissa huomioitavaksi liitteestä.

Lisätietoa oikeuksista saa Opi ihmisoikeuksista -osiosta.

Bengalia – Roolipeli maailmantalouden ja lapsityövoiman hyväksikäytön välisistä yhteyksistä

Taksvärkki ry:n Bengalia-roolipeli johdattaa oppilaat pohtimaan globaalin talousjärjestelmän rakenteita. Tavoitteena pelissä on ymmärtää lapsityövoiman hyväksikäytön syitä ja seurauksia ja etsiä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.

Lataa Bengalia