+1. Tiedon hankkiminen ja levittäminen

Sananvapaus tarjoaa mahdollisuuden hankkia ja levittää tietoa monin eri tavoin.

  • Millä tavalla sinä voit hankkia tietoa?
  • Millä tavalla voit itse jakaa tietoa tai mielipiteitä?
+2. Ilmaisun vapaus

Sananvapaudesta huolimatta aina ei voi ilmaista mielipidettään täysin vapaasti.

  • Milloin et voi ilmaista mielipidettäsi vapaasti?
  • Mistä syystä?
+3. Sananvapaudesta seuraavat konfliktit

Sananvapaus merkitsee sitä, että julkisuudessa on mahdollista ilmaista hyvin erilaisia käsityksiä ja mielipiteitä. Vastakkaisten käsitysten kohtaaminen voi kuitenkin aiheuttaa joskus ristiriitoja tai konflikteja.

  • Minkälaisia konflikteja vastakkaiset käsitykset voivat aiheuttaa?
  • Miten tällaisia konflikteja voisi ehkäistä?
  • Minkälainen vastuu sinulla mielestäsi on siitä, mitä käsitystesi ilmaisemisesta seuraa?
  • Entä minkälainen vastuu medialla on siitä, mitä siinä ilmaistuista asioista seuraa?
+4. Toisten kunnioittaminen

Sananvapautta voidaan rajoittaa toisten henkilöiden tai maineen kunnioittamiseksi.

  • Mitä tämä merkitsee?
  • Miten tämä rajoittaa sananvapautta?
+5. Sananvapaus kuvissa

Kuvat ovat vahva viestinnän keino. Pohdi, miten sananvapaus ilmenee sanomalehdissä julkaistuissa kuvissa. Kenen näkökulmasta kuva on otettu? Miten sananvapaus on kuvassa läsnä?

Sanomalehtien Liiton verkkoaineistoon on valikoitu kahdeksan puhuttelevaa lehtikuvaa, joilla pääset alkuun.