Oikeudet kortilla -tehtäväpaketti

Pienryhmissä pohdittavia tehtäviä oppilaille. Ihmisoikeuskorttisarjaan on kerätty 30 oikeutta, jotka liittyvät ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikloihin.

Siirry tehtäväpakettiin

Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on oppia ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Ihmisoikeudet on myös sisäänrakennettu uuden opetussuunnitelman kaikkiin osa-alueisiin.

Opetuksen tehtävänä on antaa perusta ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaista oppilaita toimimaan myönteisten muutosten puolesta. Kun opettajat ja kasvattajat pyrkivät johdonmukaisesti rakentamaan tämänkaltaista “ihmisoikeuskulttuuria”, ovat kaikkien aineiden tunnit ihmisoikeuskasvatusta.

Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely perustuu ihmisarvon kunnioittamisen, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Ihmisoikeusperustainen koulu on ympäristö, jossa ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä.

Ihmisoikeuskulttuurin edistäminen niin koulussa kuin yhteiskunnassakin alkaa luottamuksen rakentamisesta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan ilmapiirin luomisesta. Ihmisoikeusperustainen koulu on ympäristö, jossa kaikkia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti koulun elämään, riippumatta henkilön asemasta tai roolista kouluyhteisössä.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta.

Ihmisoikeusaktivistit

Useat henkilöt maailmassa ovat toimineet ja toimivat edelleen aktiivisesti ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Monet heistä ovat saaneet kansainvälistä arvostusta ja erilaisia tunnustuksia ja palkintoja. Usein he ovat joutuneet luopumaan paljosta omassa elämässään edistääkseen muiden ihmisten ja ihmisryhmien oikeuksien toteutumista.

Lue lisää

Toiminnallisia harjoituksia

Toiminnallisten harjoitusten avulla ihmisoikeuksia voidaan käsitellä erilaisilla menetelmillä, jotka tuovat oikeudet näkyviin konkreettisella tavalla. Harjoituksiin on valittu hyvin erityyppisiä menetelmiä: keskusteluja, käsillä tekemistä, kirjoittamista, pohdintaa, ryhmätyötä ja fyysistä toimintaa. Menetelmiä voi soveltaa monenlaisiin sisältöihin.

Siirry harjoituksiin

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä samanvertaisesti. Niillä tarkoitetaan kaikkien yksilöiden ja parien oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Näitä asioita ovat esimerkiksi läheisten suhteiden solmiminen, avioituminen sekä lasten saaminen ja ajoitus.

Lue lisää

unicef_banner_920x350px