Vammaisten ihmisoikeussopimus

 

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 13.12.2006. Sopimus avattiin allekirjoituksille 30.3.2007. Sopimus astui voimaan 3.5.2008 20 ratifioinnin jälkeen.

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten valtioiden joukossa 30.3.2007. Sopimuksen ratifiointiprosessi on Suomessa vielä kesken. Sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää muutoksia kansallisessa lainsäädännössä.

Sopimuksen tarkoitus on korostaa sitä, että vammaisille henkilöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin eikä heitä tule kohdella eri tavalla. Tavoitteena on taata vammaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu muiden kanssa ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tavoitteena on myös parantaa oikeuksien toteutumista käytännön tasolla. Sopimuksen toteutumista valvomaan perustetaan oma komitea.

Lue lisää sopimuksesta ja sen etenemisprosessista YK:n CRPD:n sihteeristön sivustolta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen esitteen sopimuksesta.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö