Vammaisten ihmisoikeussopimus

 

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 13.12.2006. Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten valtioiden joukossa 30.3.2007.

Sopimuksen ratifiointiprosessi on Suomessa vielä kesken. Sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää muutoksia kansallisessa lainsäädännössä. Prosessin arvellaan kestävän 2-4 vuotta. (tilanne huhtikuussa 2008)

Huhtikuun kymmenenteen päivään mennessä 2008 sopimuksen on allekirjoittanut 127 valtiota. Ecuador oli 20. sopimuksen ratifioinut valtio 3.4.2008. Tämä merkitsee, että sopimus astuu voimaan 3.5.2008.

Sopimuksen tarkoitus on korostaa sitä, että vammaisille henkilöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin eikä heitä tule kohdella eri tavalla. Tavoitteena on taata vammaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu muiden kanssa ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tavoitteena on myös parantaa oikeuksien toteutumista käytännön tasolla. Sopimuksen toteutumista valvomaan perustetaan oma komitea.

Lue lisää sopimuksesta ja sen etenemisprosessista YK:n CRPD:n sihteeristön sivustolta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen esitteen sopimuksesta.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö