Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksessa (TSS-sopimus) tunnustetaan oikeus työhön, suotuisiin työoloihin ja samaan palkkaan samasta työstä sekä oikeus muodostaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niiden jäseniksi. Lisäksi sopimukseen sisältyy oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon, mukaan lukien oikeus riittävään ravintoon, vaatetukseen ja asumisen tasoon. Myös perheen suojelu, oikeus parhaaseen saavutettavissa olevaan ruumiilliseen terveyteen ja mielenterveyteen, oikeus koulutukseen ja oikeus osallistua kulttuurielämään on turvattu TSS-sopimuksessa.

Jokainen sopimukseen liittynyt valtio suostuu "täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kaikin soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan". Mitään yleissopimuksessa suojeltuja oikeuksia ei voi peruuttaa.

TSS-sopimuksen toteutumista valvoo YK:ssa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien komitea.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet. Kysymyksiä ja vastauksia.


Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö