Ihmisoikeudet Suomessa

 

Ihmisoikeustilanne on Suomessa maailmanlaajuisesti vertaillen melko hyvä.

Tämä ei silti tarkoita, että ihmisoikeudet toteutuisivat Suomessa aina ja kaikille eikä parannettavaa löytyisi. Esimerkiksi vuosina 1994 - 2009 Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia päätöksiä yhteensä 74 kappaletta, mikä on enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä.

Yleisimmin moitteet Suomen ihmisoikeustilanteesta koskevat asevelvollisuutta ja aseistakieltäytyjien asemaa, pitkittyneitä oikeudenkäyntejä sekä sananvapautta. Myös turvapaikanhakijoiden kohtelu sekä poliisin liiallinen voimankäyttö, erityisesti etälamauttimen käyttäminen, on nostettu esiin ajankohtaisina ihmisoikeuskysymyksinä Suomessa.

Kuten kansainvälisestikin myös Suomessa on ryhmiä, joiden ihmisoikeuksien suojaaminen vaatii toisinaan erityiskohtelua. Ihmisten välisiin eroihin perustuvaa ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvaa erottelua kutsutaan syrjinnäksi ja sitä esiintyy Suomessa kuten muissakin maissa. Suomessa monet lait suojaavat syrjinnältä, tärkeimpiä näistä ovat perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki.

 

  • Mitä haittaa voi seurata siitä, että Suomessa yleisesti uskotaan ihmisoikeustilanteen olevan erinomainen? Entä hyötyä?
  • Miksi oikeudenkäyntien viivästyminen on niin haitallista asianomaisille?
  • Onko sosiaaliturva ihmisoikeus?
  • Miksi aseistakieltäytyjiä voidaan pitää mielipidevankeina?
  • Miksi Suomi vastaanottaa turvapaikanhakijoita alle kymmenesosan siitä, mitä Ruotsi?
  • Kenen tehtävä on valvoa poliisin toimintaa?

 


Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö