Seksuaalivähemmistöt ja sukupuolen moninaisuus

 

Kaikki ihmiset sijoittuvat osaksi sekä sukupuolen että seksuaalisuuden moninaisuutta, joissa tasoja on useita, eikä yksilöllisten kokemusten painoarvoa voi olla korostamatta.

Kirjoa lisää se, että ihmiselämän aikana ajattelu ja tunteet sekä käyttäytyminen vaihtelevat: lapsena, nuorena, aikuisena ja vanhuksena sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen saavat erilaisia merkityksiä ja sisältöjä.

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudella viitataan siihen, että ihmiset ovat seksuaalisesti suuntautuneita monin tavoin: ihminen voi olla kiinnostunut muodostamaan rakkaus- tai seksisuhteen joko miehen tai naisen kanssa tai ei kummankaan kanssa.

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee ja ilmaisee sukupuoltaan monin tavoin: ihminen voi kokea olevansa mies, nainen, sekä mies että nainen, tai hän voi kokea, ettei ole kumpikaan.

Hetero-olettamus vallitsee edelleen yhteiskunnassa. Sen mukaan ihmiset ovat luonnostaan kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta ja perhe voidaan rakentaa vain miehen ja naisen parisuhteen varaan. Olettamuksen vuoksi muita kuin heteroseksuaalisia kokemuksia pidetään vähemmän arvokkaina ja selitystä kaipaavina.

Ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä moninaisuus jää usein hetero-olettamuksen varjoon mm.Suomessa.

Teksti: Seksuaalinen tasavertaisuus ry

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö