Rotusyrjinnän vastainen sopimus

 

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus tuli voimaan 1969, ja tähän mennessä sen on ratifioinut yli 150 valtiota. Se on YK:n kattavin ”rotua, ihonväriä, syntyperää tahi kansallista tai etnistä alkuperää” koskevaan syrjintään liittyvä sopimus.

Sopimusvaltiot ovat ottaneet tehtäväkseen tavoitella politiikkaa, joka poistaa kaikenlaisen rotusyrjinnän ja varmistaa erityisten kansanryhmien suojelun sekä takaa niiden jäsenille täydelliset ja tasaveroiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet.

Vuonna 1998 YK:n yleiskokous julisti vuoden 2001 kansainväliseksi rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaiseksi vuodeksi. Vuoden tarkoituksena oli erityisesti edistää olennaisimpien sopimusten ja Wienin ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa vuonna 1993 hyväksyttyjen suositusten toimeenpanoa.

Vuoden tärkein tapahtuma oli Etelä-Afrikassa elo-syyskuussa pidetty rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastainen maailmankonferenssi.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet. Kysymyksiä ja vastauksia.


Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö