Pohdi ja syvennä tietojasi

 

Maailmankatsomusta pohtimaan?

Prometheus-leirit ovat katsomuksiin sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Leirejä järjestää Prometheus-leirin tuki ry.

MOD-koulutus

MOD (eli Moninaisuus, oivallus, dialogi) on yhdenvertaisuuteen harjaannuttava toiminnallinen koulutus, joka käsittelee ihmisoikeuksia, ihmisarvoa, ennakkoluuloja ja syrjintää. MOD-koulutuksia järjestävät useat järjestöt ja oppilaitokset.

Seminaari ihmisoikeuksista

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS järjestää syksyisin englanninkielisen seminaarin vuosittain vaihtuvasta ihmisoikeusteemasta.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö