Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

 

6. Artikla

Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä merkitsee?

Sanonta "henkilönä lain edessä" viittaa siihen, että valtioiden on tunnustettava yksilöiden oikeus tehdä tuomioistuinten vahvistamia sopimuksia tai käynnistää oikeusjuttuja omien laillisten oikeuksiensa toteuttamiseksi.

Ihmiset kuuluvat lain piiriin: lait koskevat meitä. Kuulumme sekä niiden oikeuksien että niiden velvollisuuksien piiriin, jotka kansallisissa ja kansainvälisissä laeissa on ilmaistu. Ihmisoikeudet ovat osa tätä oikeuksien ja velvollisuuksien kokonaisuutta.

Tärkeä osa artiklaa on sana "jokaisella". Se tarkoittaa, ettei valtio voi tehdä erottelua omien kansalaistensa, ulkomaalaisten tai valtiottomien ihmisten välillä. Jokaiselle on turvattava ne oikeudet, jotka henkilöllä lain edessä on.

Perustuu teksteihin Levin: Ihmisoikeudet, kysymyksiä ja vastauksia ja Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (Suomen Unesco-toimikunta)

Lisää lasten syntymärekisteröinnin merkityksestä voitte lukea Planin Syntymärekisteröinti: avain lapsen oikeuksiin-materiaalipaketista.

Aiheesta lisää:

2 - Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö