Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään

 

27. artikla:

1) Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen mukanaan tuomista eduista.

2) Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä oikeus osallistua sivistyselämään merkitsee?

Sivistykselliset oikeudet sisältävät oikeuden omaan kulttuuriin ja muiden tuottamaan kulttuuriperintöön. Osallistuminen on tärkeä aspekti sivistyksellisissä oikeuksissa. Kulttuuriin kuuluu myös populaarikulttuuria kuten draama, musiikki, kansantanssit tai karnevaalit. Sivistykselliset oikeudet kattavat myös oikeuden hyötyä tieteellisestä ja teknologisesta kehityksestä. Laajasti otettuna sivistykselliset oikeudet kattavat myös oikeuden koulutukseen.

Pitää muistaa, ettei sivistyksellisiä oikeuksia ole vielä lainsäädännöllisesti määritelty yhtä hyvin kuin muita ihmisoikeuskategorioita, ja niitä pidetään usein "alikehittyneinä" ihmisoikeuksina.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on kehittänyt erityisiä määräyksiä koskemaan sivistyksellisiä oikeuksia. Se on antanut suosituksia laajojen väestöpiirien mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kulttuurielämään, tieteen harjoittajien asemasta sekä laatinut lukuisia tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet, kysymyksiä ja vastauksia

Aiheesta lisää:
2 - Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö