Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon

 

21. artikla

1. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä.

2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.

3. Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä osallistumisoikeus merkitsee?

Ihmisoikeuksiin kuuluu yhtäläinen oikeus osallistua oman maan julkiseen elämään, muun muassa vapaiden vaalien ja julkisiin virkoihin hakeutumisen kautta. Tämä oikeus merkitsee mahdollisuutta sekä valita edustajat julkisiin virkoihin että tulla itse valituksi niihin. Kaikki, jotka ovat lain mukaan tähän oikeutettuja (laeissa on yleensä tähän vain harvoja rajoituksia), nauttivat kummastakin oikeudesta.

Yhdessä sanan- yhdistymis- ja kokoontumisvapauden kanssa tämä merkitsee oikeutta demokratiaan. Vapaat vaalit ovat demokratiassa keskeinen elementti. Ihmisoikeuksien suojelu ja oikeusvaltioperiaate muodostavat muut olennaiset vaatimukset demokratialle.

Kansan itsemääräämisoikeus merkitsee demokratian lisäksi kansakunnan täysivaltaisuutta suhteessa toisiin valtioihin.

Perustuu teksteihin Levin: Ihmisoikeudet, kysymyksiä ja vastauksia; Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme ja Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (Suomen UNESCO-toimikunta)

Aiheesta lisää:

2 - Oikeus osallistua ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö