Oikeus kansalaisuuteen

 

15. artikla

1. Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen.

2. Keneltäkään ei saa riistää eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä suojaa on kansalaisuutensa menettäneille?

Kansalaisuus on yksi yhteiskunnan jäsenten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edellytyksistä. Aineellisesti identiteetti liittyy maantieteelliseen sijaintiin ja kyseisen valtion alueella voimassa olevien lakien tarjoamaan suojaan. Valtiolla on myös velvollisuuksia suojata kansalaisiaan muiden valtioiden alueella. Kansalaisuus tarjoaa yksilölle yhden identiteetin. Kansalaisuuden tarjoama identiteetti vahvistaa yksilön yhteenkuuluvuuden ja itsekunnioituksen tunteita.

Valtiottomuuden poistamista koskeva yleissopimus vuodelta 1961 velvoittaa valtion tarjoamaan kansalaisuutta kenelle tahansa maan alueella syntyneelle, josta muutoin tulisi valtioton, ja kieltää kansalaisuuden poistamisen henkilöltä, josta siten tulisi valtioton. Ihmiseltä ei missään tapauksessa saa poistaa hänen kansalaisuuttaan rodullisten, etnisten, uskonnollisten tai poliittisten syiden perusteella.

Poliittinen vastakkainasettelu ja poliittiset konfliktit liittyvät usein kansalaisuuteen. Viime aikoina etno-nationalismi on ollut merkittävä tekijä monissa väkivaltaisissa konflikteissa.

Uusien valtioiden syntymiseen on välillä liittynyt ihmisten vainoamista ja karkottamista sekä valtiottomuuden lisäämistä. Erityisen alttiita näille toimille ovat eri vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka muodostavatkin huomattavan osan nykyisistä pakolaisista.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet. Kysymyksiä ja vastauksia.

Aiheesta lisää:

2 - Oikeus kansalaisuuteen ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä


1 2 3   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö