Uudistettu Mun rajat -opetusmateriaali yläkouluille ja toiselle asteelle

Mun Rajat kansiAmnestyn uudistetun Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus.

Mun rajat -tuntien tavoitteena on opettaa nuorta kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia sekä kertoa, kuinka omalla toiminnalla voi edistää oikeuksien toteutumista. Nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia sekä toisten rajoja ja käymään keskustelua vallitsevista seksuaalisuuteen liittyvistä stereotypioista ja normeista. Opetusmateriaali sisältää 15 erilaista toiminnallista harjoitusta aiheesta sekä neljä valmista tuntisuunnitelmaa oppitunneille.

Mun rajat -opetusmateriaalin pdf-versio

Painettua Mun rajat -opetusmateriaalia myydään Amnesty Storessa www.amnestystore.fi Opetusmateriaalin hinta on 15e + postikulut.

Mun rajat aiheisia kouluvierailuja voi kysyä Amnestyn Ihmisoikeuskasvatuksen koordinaattori Maarit Pihkalalta maarit.pihkala@amnesty.fi, tel:   + 358 50 357 98 38


**********************************************************

Mun rajat –teemakokonaisuus puhuttelee koko kouluyhteisöä, niin oppilaita kuin opettajia, ja kannustaa turvallisen ympäristön luomiseen yhteistyössä. Koulukampanjalla halutaan tavoittaa sekä tyttöjä että poikia, puhua molempien oikeuksista.

Nuorille suunnattavan kampanjaviestin ytimessä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus ihmisoikeutena: nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia rajoja ja toisten rajojen kunnioittamista osana turvallisen kouluympäristön rakentamista.

Mun rajat –teemakokonaisuuden keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Jokaisella on oikeus omiin rajoihinsa. Jotta oikeudet omiin rajoihin toteutuisivat, jokaisella on vastavuoroisesti myös velvollisuus tunnistaa toisten rajat ja kunnioittaa niitä.

Jokaisella on

  • oikeus omaan kehoonsa, tunteisiinsa ja mielipiteisiinsä
  • oikeus ja jokaisen tulee uskaltaa määrittää omat rajansa
  • oikeus määrätä, kuka saa koskea ja miten
  • oikeus ympäristöön, jossa ei homotella eikä huoritella
  • oikeus ympäristöön, jossa saa näyttää omalta itseltään

 

Näiltä verkkosivuilta löydät Amnestyn tuottamaa Mun rajat –materiaalia, jota voi soveltaa kouluissa oppitunneilla ja esimerkiksi aamunavauksissa. Kuuntele PMMP:n Paulan ja Miran viesti Amnestyn sivuilta ja printttaa itsellesi kampanjan kortit tai julisteet:

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö