Lapsen oikeuksien sopimus

 

Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla "ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään" katsomatta (LOS, 2. artikla). Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Lapsen oikeuksien sopimukseen kuuluu kolme lisäpöytäkirjaa. Ensimmäinen lisäpöytäkirja käsittelee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin ja se nostaa pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisiän 15 vuodesta 18 vuoteen. Toinen lisäpöytäkirja kriminalisoi lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön prostituutiossa ja pornografiassa. Molemmat tulivat voimaan vuonna 2002. Vuonna 2011 lapsen oikeuksien sopimukseen hyväksyttiin kolmas lisäpöytäkirja, joka koskee valitusoikeutta.

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Sen ulkopuolella ovat ainoastaan Somalia, Yhdysvallat ja Etelä-Sudan.  Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo komitea, jolle maat raportoivat lasten oikeuksien tilanteestaan.

Suomessa lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan 1991. Suomi on allekirjoittanut kaikki kolme lisäpöytäkirjaa ja ratifioinut lisäpöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin. Eduskunta hyväksyi myös lisäpöytäkirjan lapsikaupasta ja lasten hyväksikäytöstä vuoden 2012 alussa, ja se menee tasavallan presidentin vahvistettavaksi toukokuussa 2012. Pöytäkirja astuu voimaan 1. heinäkuuta 2012, jolloin myös sopimuksen edellyttämät uudistukset adoptiolakiin astuvat voimaan uudistetun adoptiolain myötä.

Teksti: Unicef

Lapsen oikeuksien sopimus (kokonaisuudessaan)

Lapsen oikeuksien sopimuksen valvontaIhmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö