Lapsen oikeudet ja tarinoita

 

Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (kokonaisuudessaan)

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (lyhennetty versio)

Lue lisää sopimuksesta osiosta Ihmisoikeuksien valvonta -lapsen oikeuksien sopimus


Lapsen oikeuksia toiminnallisesti

Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasito tarjoaa käytännön työkaluja arvojen ja sosiaalisten kysymysten käsittelemiseen lasten kanssa. Se antaa perustiedot lapsen ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista. Euroopan neuvoston nuorten ihmisoikeuskasvatuksen kokemuksiin perustuva Compasito sisältää 40 käytännön harjoitusta 6-13-vuotiaille sekä vinkkejä toimintaideoiksi harjoitusten jälkeen.

Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hanke on Suomen UNICEFin hallinnoima hanke, jossa koulutetaan opettajia ja kasvatuksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia noin kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea lukuvuonna 2012-2013. Työpäivän kestävissä koulutuksissa perehdytään lapsen oikeuksiin toiminnallisesti draamna menetelmiä hyödyntäen. Materiaaleina käytetään ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasitoa. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman 2012-2015 toteuttamiseen varatusta rahoituksesta. Lue lisää UNICEFin sivuilta.

 

Lapsen oikeuksien käsittely oppitunneilla

Tarinat  ja animaatiot ovat hyvä tapa virittäytyä lapsen oikeuksien käsittelyyn. Tarinoita on helppo käyttää esimerkkiteksteinä ja ideoiden herättelijöinä.

Sarianna Kankkunen (s.1987) on kirjoittanut lyhyitä tarinoita  artikloiden 3, 7, 12, 13, 30 ja 31 sisältöön liittyen sekä ihmisoikeuksista yleisesti. Tarinoihin tutustumisen jälkeen voi samaan tapaan käsitellä sopimuksesta löytyvien muiden artikloiden sisältöä. Millaisen tarinan voisi kirjoittaa artikloiden 2, 6, 12 ja 16 sisällöstä? Oppilaista riippuen käytä koko sopimustekstiä tai sopimuksen lyhennettyä versiota.

Artiklat 2-10 keskittyvät valtion velvollisuuteen suojella lasta ja hänen perhettään, jotta kaikkien lasten perusoikeudet toteutuisivat kaikille, kaikkialla ja koko ajan. Artiklat 12-17 keskittyvät enemmän lapsen oikeuksiin -ja velvollisuuksiin. Artiklat 33-40 keskittyvät lapsen suojeluun (aihe sopii käsiteltäväksi erityisesti vanhempien oppilaiden kanssa).

Lapsen oikeuksia käsitteleviä animaatioita löytyy UNICEF:n sivuilta ja UNRICin sivuilta.


Artikla 3 (aikuisten ja valtion velvollisuus suojella lasta)

Artikla 7 ja artikla 8 (oikeus nimeen ja kansalaisuuteen)

Artikla 12 (oikeus omaan mielipiteeseen)

Artikla 13 (oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muita)

Artikla 30 (vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeus omaan kulttuuriin)

Artikla 31 (oikeus lepoon ja vapaa-aikaan)

 

Tarinoita voi käyttää esimerkiksi aamunavauksina tai oppitunneilla keskustelun pohjana. Ne sopivat hyvin myös näytelmän teksteiksi tai kuvaamataitotöiden aiheiksi. Niiden teemoina ovat ihmisoikeudet ja toisten kunnioittaminen, auttaminen ja sovinto, luonto ja ympäristön huomioiminen.

Alakoulun oppilaille suunnatut tekstit

Tarina Linnunpoikasesta, joka muutti kauas pois

Tarina joesta ja kahdesta kuningaskunnasta

Lehmä nimeltä Virtanen

 

Ihmisoikeuksiin yleisesti liittyvät tekstit, jotka sopivat parhaiten hiukan isommille oppilaille

Arjen ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat

 

Videomateriaali lapsen oikeuksista

 

Unicefin dokumentit ja animaatiot

Unicefin oppimateriaalisivulle on koottu Unicefin tuottamia dokumentteja ja animaatioita, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia ja niiden toteutumisen tiellä olevia esteitä eri puolilla maailmaa. Videoissa käsitellään esimerkiksi oikeutta koulunkäyntiin tansanialaisten, tshadilaisten ja laosilaisten lasten tarinoiden kautta sekä tarkastellaan lapsikauppaa Beninissä. Videoiden kestot ja soveltuvuudet eri luokka-asteille on määritelty jokaisen videon kohdalla. Videot ovat vapaasti katseltavissa ja avautuvat YouTubessa.


Planin videomateriaali

Planilta voi lainata seuraavaa videomateriaalia opetuskäyttöön:

-          Mihin lapsella on oikeus? Viisi lyhytdokumenttia lapsen oikeuksista lapsille ja nuorille.

-          Victims of the garbage dump. Intialaislasten suunnittelema ja toteuttama dokumentti kaatopaikalla työskentelevistä lapsista.

-          Unique Solutions on Small Hands. Intialaislasten suunnitelema ja toteuttama dokumentti Intian lapsityövoimasta.

-          Balika Shivir (Girl talk). Kuvaus Intiassa toimivasta Planin tukemasta tyttöjen koulutusleiristä.

-          Burdened Existance (Girl talk). Kertomus Garhwalin tyttöjen arjesta.

-          Seeds of sorrow (Work with me). Dokumentti pelloilla työskentelevistä lapsista.

Videoiden kohdalla on hyvä miettiä materiaalin sopivuutta lapsille. Videoilla käsitellään rankkojakin aiheita, jotka saattavat herättää lapsissa monia kysymyksiä. Tiedustelut lainattavista videoista sähköpostitse kotimaa (at) plan.fi tai puhelimitse (09) 6869 8045.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö