Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

 

20. artikla

1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus merkitsee?

Kokoontumisvapaus tarkoittaa oikeutta järjestää sisällä tai ulkona kokouksia ja mielenosoituksia viranomaisten estämättä. Tämä oikeus koskee vain rauhanomaisia ja ilman aseita tapahtuvia kokoontumisia. Monissa maissa – myös Suomessa – ulkona järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä ennakkoilmoitus poliisiviranomaiselle. Ilmoituksen lisäksi tarvitaan lupa esimerkiksi äänenvahvistinlaitteiden käyttöön tai mielenosoitukseen yleiseen liikenteeseen tarkoitetulla kadulla. Poliisilla on velvollisuus taata mielenosoittajien turvallisuus esimerkiksi vastamielenosoittajien varalta.

Yhdistymisvapaus merkitsee vapautta muodostaa yhdistyksiä ja yrityksiä. Siihen kuuluu oikeus järjestäytyä ammattiyhdistykseksi, joka voi solmia työehtosopimuksia. Siihen kuuluu myös vapaus liittyä tai olla liittymättä järjestöihin. Rikollisjärjestössä toimiminen on kuitenkin laissa kriminalisoitu. Rekisteröity yhdistys voidaan tunnustaa henkilöksi lain edessä.

Sananvapaus eli ilmaisuvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat klassisten vapausoikeuksien ydinaluetta. Niitä kutsutaan myös poliittisiksi oikeuksiksi, koska ne ovat perustana ihmisten yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja järjestäytymiselle.

Perustuu tekstiin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme.

Aiheesta lisää:

2 - Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö