Ihmisoikeuksien toteutuminen kansainvälisesti

 

Maailman sanotaan muuttuneen viime vuosikymmeninä enemmän ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Hyvin monet globaalit tekijät vaikuttavat yksittäistenkin ihmisten elämään ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen niin myönteisesti kuin kielteisestikin. Kaikki maailman asiat liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa ja meidän kaikkien elämään.

  • Miltä tuntuu jättää kotinsa ja aloittaa tyhjästä uusi elämä?
  • Miten köyhyys, kehitys ja ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa?
  • Miksi ihmisillä käydään kauppaa? Kuka siitä hyötyy?
  • Onko sodassa sääntöjä?
  • Mitä tehdään, jos kauppasopimusten sisältö on ristiriidassa ihmisoikeus- ja ympäristösopimusten kanssa?

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö