Materiaalia globaalikasvatukseen

 

Maailmankoulun sivut

www.maailmankoulu.fi

Oulussa ja Turussa toimivassa Maailmankoulussa on koottu temaattisiin kokonaisuuksiin eri järjestöjen tuottamaa kansainvälisyyskasvatusmateriaalia. Kansainvälisyyskasvatuksella Maailmankoulussa tarkoitetaan globaaliin yhteisvastuuseen ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen pyrkivää kasvatusnäkökulmaa.

 

Ulkoasiainministeriön aineistot kouluille

http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15812&contentlan=1&culture=fi-FI

Ulkoministeriö tuottaa kouluille opetus- ja taustakäyttöön tarkoitettuja aineistoja. Maailman konflikteja tarjoaa säännöllisesti päivitettävää taustatietoa akuuteista konflikteista ja seuraa myös jo laantumassa olevia kriisipesäkkeitä. Maailman taustat tarjoavat opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja. Ne tarkastelevat aihetta kolmesta näkökulmasta ja sisältävät ideoita opetustilanteeseen. Opettajan opas YK:n vuosituhattavoitteista on tarkoitettu alakoulujen opettajille. Se täydentää Julia Vuoren kuvittamaa juliste- ja korttisarjaa. Vuosituhattavoitteisiin liittyy myös Tavoittele unelmaa –näyttely, jota koulut voivat lainata kehitysviestinnästä.

 

Globaalikasvatus.fi

http://www.globaalikasvatus.fi/

Kepan ylläpitämä globaalikasvatuksen palveluportaali, jonne on koottu runsaasti tietoa globaalikasvatuksesta. Vinkkejä eri toimijoiden tuottamista globaalikasvatusmateriaaleista ja -menetelmistä.

 

Allianssin globaalikasvatuksen menetelmäsivusto

http://www.keks.fi/

Sivuille on koottu Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan aikana tuotettuja globaalikasvatusmenetelmiä ja -materiaalia, sekä vinkkejä rasisminvastaisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

 

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö