Etniset ryhmät

 

Etnisyydellä viitataan yhteisöllisyyden tapoihin, jotka mielletään tyypillisiksi tietylle ryhmälle tai kansalle. Etnisyys on siten tapa idenfioitua yhteen ja tehdä eroa toisiin ihmisryhmiin. Etnisen ryhmän perustana voi olla esimerkiksi yhteinen kieli, uskonto, alkuperämaa tai kulttuurinen perintö. Biologia ei ole etnisyyden peruste.

Suomessa on pitkään asunut monia etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä, kuten suomenruotsalaiset, vanhavenäläiset, juutalaiset, romanit ja saamelaiset. Suomen suurin etninen ryhmä ovat suomalaiset. Myös sen sisällä on etnisiä jakolinjoja.

Suomessa ei virallisesti tilastoida etnisiä ryhmiä. Sen sijaan Tilastokeskus tilastoi Suomessa asuvia henkilöitä kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kielivähemmistöt-osiossa on listattu Suomessa asuvia kielen mukaan.

 

Sanasto etnisyyteen ja monikultuurisuuteen liittyvistä käsitteistä Monikulttuurisuus työyhteisössä -hankkeen sivuilla.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö