LUENTO 1 Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin

 

LUENTO 2 YK:n ihmisoikeusjärjestelmä

 

LUENTO 3 Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmä

LUENTO 4 Perusoikeudet Euroopan unionissa

LUENTO 5 Perusoikeudet Suomessa