Kansallinen ihmisoikeusinstituutio

Ihmisoikeuskeskus, Ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä kansallisen ihmisoikeusinstituution.  Kaikki ihmisoikeusinstituution toimijat ovat puolueettomia ja eduskunnasta riippumattomia.

Ihmisoikeuskeskus on riippumaton asiantuntija, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta. Se laatii selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ihmisoikeusvaltuuskunta on yhteistyöelin, jonka jäseninä toimii 20–40 suomalaista ihmisoikeusalan asiantuntijaa muun muassa tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja viranomaistahoilta. Valtuuskunta auttaa tiivistämään eri toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Valvonta ulottuu myös muihin silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.