Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät heille lain mukaan kuuluvat velvollisuudet. Valvonnan kohteena ovat lisäksi muut julkista tehtävää hoitavat tahot.

Lisäksi oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata, että Suomessa toteutuvat perus- ja ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto.

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. Kantelujen lisäksi oikeusasiamies tekee oma-aloitteisesti selvityksiä ja tarkastuksia laitoksiin ja tutkii viranomaistoimintaa.
 Tutustu oikeusasiamiehen toimintaan osoitteessa oikeusasiamies.fi.