Anna palautetta

Etsi tietoa sivustolta

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Mitä ihmisoikeussopimukset sisältävät?

Miten sopimukset velvoittavat Suomea?

Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Historia

Miten ajatus yleismaailmallisesta moraalisesti sitovasta julistuksesta syntyi? Kuinka ihmisoikeudet kehittyivät kansalaisten oikeuksista kaikkien oikeuksiksi?

Sopimukset

Miten ihmisoikeuksien toteutumista turvataan ja valvotaan? Tutustu kansainväliseen sopimusjärjestelmään ja sopimusten valvontaan

Tutustu ihmisoikeuksiin

Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä artiklat tarkoittavat arjen näkökulmasta? Mitä oikeuksia meillä jokaisella on?

Ihmisoikeudet Suomessa

Ihmisoikeussopimusten velvoittavuus Suomessa, perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö

Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatus on jokaisen oikeus! Tavoitteena on lisätä tietoa ihmisoikeuksista ja kasvattaa ihmisarvoa kunnioittavaan elämäntapaan.

Materiaalit

Tehtäviä ja harjoituksia. Videoita ja luentoesityksiä. Linkkejä ihmisoikeuskasvatusmateriaaleihin.

Etsi tietoa sivustolta

Sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja eri valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa.